جدول فروش فیلم‌ها در سال ۱۴۰۱

فیلمفروش (تومان)
سگ بند ۳۳٬۰۳۳٬۰۳۶٬۰۹۴
موقعیت مهدی ۱۱٬۶۵۲٬۷۵۴٬۲۵۰
روز صفر ۸٬۵۴۲٬۸۶۵٬۵۰۰
شادروان ۹٬۳۶۵٬۷۰۴٬۰۰۰
مرد بازنده ۶٬۲۱۶٬۰۳۳٬۰۰۰
گل به خودی ۸۱۷٬۷۴۳٬۰۰۰
قدغن ۲۲۲٬۵۵۴٬۵۰۰
انفرادی ۱۹٬۴۳۳٬۹۱۴٬۱۰۰
مغز استخوان ۱٬۴۶۹٬۹۷۴٬۵۰۰
گل به خودی ۸۵۲٬۸۱۴٬۰۰۰
چند میگیری گریه کنی ۲۴۸۷٬۱۴۳٬۵۰۰
مجبوریم ۶۶۹٬۶۹۰٬۰۰۰
لامینور ۱٬۲۳۴٬۶۵۵٬۵۰۰

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.