جدول-فروش-فیلم-ها-در-سال-۱۴۰۳

فیلمفروش(ریال)
تمساح خونی۹۸۴,۲۶۰,۴۲۰,۰۰۰
بی بدن۲۱۲,۵۹۲,۹۲۵,۰۰۰
سال گربه۸۴,۷۳۸,۳۵۰,۰۰۰
آپاراتچی۳۷,۶۸۲,۰۸۵,۰۰۰
پرویز خان۳۱,۱۸۳,۶۷۰,۰۰۰
نوروز۲۶,۵۴۳,۱۸۰,۰۰۰
ایلیا جستجوی قهرمان۲۲,۴۷۷,۲۵۰,۰۰۰
آسمان غرب۱۸,۸۷۴,۳۱۰,۰۰۰

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.