خبرنگاران

انتقاد «کیهان» از راه ندادن خبرنگاران روس به جشنواره کن

به گزارش ردکارپت فیلم: کیهان نوشت: ژست ضدجنگِ مدیران جشــنواره کن در عدم پذیرش خبرنگاران روس، نشان‌دهنده ماهیت نژادپرستانه این جشنواره است.

مسئولان جشنواره فیلم کن، درخواست همه خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای روسیه را برای حضور در این رویداد سینمایی رد کردند. بهانه دست‌اندرکاران جشنواره کن فرانسه، مخالفت با حمله نظامی روسیه به اوکراین اســت. مدیران جشــنواره کن در حالی با ژست ضدجنگ بودن از پذیرش خبرنگاران روس برای حضور در این جشــنواره خودداری کرده‌اند که جشــنواره کن طی سال‌های اخیر نه تنها هیچ موضعی علیه رژیم‌های متجاوز و جنگ‌طلبی چون رژیم اشــغالگر قدس نگرفته بود که چند سال قبل وزیر فرهنگ و ورزش رژیم صهیونیســتی مهمان این جشــنواره بــود! این رفتار متناقض نشان‌دهنده ماهیت نژادپرستانه جشنواره فیلم کن است که نسبت به جنگ علیه یک کشــور اروپایی حساس و معترض است اما از عاملان جنگ و کشتار و اشغال یک کشور اسلامی حمایت می‌کنند.


بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند