سیامک

میناماتا

حضور جانی دپ در جشنواره فیلم برلین

به گزارش ردکارپت فیلم: جانی دپ با حضور در جشنواره فیلم برلین همراه دیگر بازیگران فیلم «میناماتا» در کنفرانس مطبوعاتی فیلم شرکت کرد. جانی دپ دیروز جمعه ۲۱ فوریه وارد...