>  اخبار

معراج بهرامی

«جویدن با چشمها» آماده نمایش شد

به گزارش ردکارپت فیلم: فیلم کوتاه «جویدن با چشمها» به کارگردانی معراج بهرامی آماده نمایش شد. همزمان با آماده نمایش شدن فیلم کوتاه «جویدن با چشمها» به کارگردانی معراج بهرامی،...

روایت

سهم سینمای مستند در «فجر»

به گزارش ردکارپت فیلم: سهم سینمای مستند از ویترین چهلمین جشنواره فیلم فجر، ۸ اثر است که موضوعات متنوعی را دستمایه روایت خود قرار داده‌اند. سهم سینمای مستند از ویترین...