>  اخبار

سینماها

تعطیلی قطعی سینماها تا جمعه

به گزارش ردکارپت فیلم: دبیر انجمن سینماداران از تعطیلی قطعی سینماها تا روز جمعه سوم اردیبهشت ماه خبر داد. محمدرضا صابری دبیر و سخنگوی انجمن سینماداران با اشاره به ادامه...