به گزارش رد کارپت: این کارگردان سینما درباره زمان نمایش فیلم «مصائب شیرین ۲» که به تازگی مجوز نمایش آن صادر شده است، بیان کرد: پخش‌کننده داخلی فیلم آقای سرتیپی...