دسته : معرفی فیلم

گم شدن در متن آرزوها

ردکارپت فیلم : فیلمی که فقط در یک لوکیشن با حضور یک بازیگر قرار باشد هم از فضای تئاتری فاصله بگیرد و هم مخاطبش را در اندازه‌های یک فیلم بلند سینمایی...