به گزارش ردکارپت فیلم: روابط عمومی سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر، در پاسخ به نامه انجمن مدیران تولید سینما ، تاکید کرد اعضای این صنف سینمایی، به دلیل آیین‌نامه...