آبادان یازده ۶۰

رویداد سینمایی

اعلام نامزدهای بخش «مسابقه اصلی» شانزدهمین جشنواره فیلم «مقاومت»

به گزارش ردکارپت فیلم: نامزدهای بخش «مسابقه اصلی» شانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم «مقاومت» از سوی دبیرخانه این رویداد سینمایی اعلام شد. اسامی نامزدهای بخش «مسابقه اصلی» شانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم...

شورای پروانه نمایش

مجوز برای «مجبوریم» درمیشیان

به گزارش ردکارپت فیلم: شورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی برای تازه‌ترین فیلم های مهرداد خوشبخت و رضا درمیشیان مجوز نمایش صادر کرد. شورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی برای ۲ فیلم...