آخرین وسوسه مسیح

اکران

فیلم‌های جنجال‌برانگیز که اکرانشان در کشورهای مختلف جهان ممنوع شد

به گزارش ردکارپت فیلم: در این گزارش با فیلم‌هایی آشنا می‌شوید که در کشورهای مختلف جهان اکرانشان ممنوع شد. فیلم‌های سینمایی زیادی وجود دارند که محبوبیت و مخاطبانی جهانی دارند. اما...

03:006