به گزارش ردکارپت فیلم: مارول با انتشار اولین تیزر از فیلم «شانگ‌-چی و افسانه ده حلقه» از اولین ابرقهرمان آسیایی دنیای سینمایی خود رونمایی کرد. سیمو لیو هنرپیشه ۳۲ ساله چینی‌تباری...