ابراهیم عامریان

فیلم سینمایی

«دینامیت» سینما را احیا کرد

به گزارش ردکارپت فیلم:  ابراهیم عامریان با اشاره به اینکه «دینامیت» در شرایط عادی می‌توانست فروش بسیار بیشتری داشته باشد، تأکید کرد که اکران این فیلم سینمایی تا عید نوروز...

سازمان امور سینمایی

«خون شد» کیمیایی مجوز نمایش گرفت

به گزارش ردکارپت فیلم: شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری برای ۲ فیلم «خون شد» و «نارگیل» مجوز نمایش صادر کرد. شورای پروانه نمایش فیلم...

ابراهیم عامریان

ساخت یک فیلم با موضوع کرونا

به گزارش ردکارپت فیلم: سید ابراهیم عامریان تهیه کننده فیلم‌های سینمایی «انفرادی» و «دینامیت» تهیه فیلمی با مضمون کرونا را برعهده گرفت. فیلمنامه کرونا، در فضایی اجتماعی در حال نگارش...