به گزارش ردکارپت فیلم: قربان نجفی بازیگر سینما و تلویزیون ،درباره سریال خانه امن و ایفای نقش ابوعامر داعشی گفت. قربان نجفی بازیگر سینما و تلویزیون، درباره سریال «خانه امن»...