اتابک نادری

صداگذاری

پایان ساخت موسیقی «طرلان»

به گزارش ردکارپت فیلم: مراحل صداگذاری و آهنگسازی فیلم سینمایی «طرلان» به کارگردانی سیدمحمد حسینی و تهیه کنندگی اتابک نادری به پایان رسید پس از پایان تدوین فیلم سینمایی «طرلان» ،...