احسان امانی

کامبیز صفاری

«سوم آذرشهر» روایتی از یک اتفاق واقعی در آپارتمان

به گزارش ردکارپت فیلم: کامبیز صفاری کارگردان فیلم سینمایی «سوم آذرشهر» درباره ساخت فیلمی با موضوع مهاجرت در لوکیشن یک آپارتمان می‌گوید. کامبیز صفاری کارگردان فیلم سینمایی «سوم آذرشهر» که...

06:00