احمد امینی

سینماگران

شبی برای داریوش فرهنگ

به گزارش ردکارپت فیلم: شب داریوش فرهنگ با سخنرانی سینماگران چون محسن امیر یوسفی ، مهدی هاشمی ، مسعود کرامتی ، احمد امینی و…. برگزار شد و ابراز امیدواری شد که...