استیون سودربرگ

لندن

ضرورت تست حاضران در مراسم اسکار

به گزارش ردکارپت فیلم: لندن و مکان‌های دیگر برای نامزدهایی که نمی‌توانند برای حضور در مراسم اسکار سفر کنند، انتخاب شده‌اند. استیون سودربرگ که یکی از تهیه‌کنندگان مراسم امسال اسکار...