اصغر فرهادی

قهرمان

رحیمِ «قهرمان» منفعل نیست

به گزارش ردکارپت فیلم: امیر جدیدی بازیگر کشورمان در گفتگو با ورایتی درباره نقش رحیم و فیلم «قهرمان» صحبت کرده است. امیر جدیدی، بازیگر ایرانی ستاره اصلی فیلم «قهرمان» ساخته...

جایزه

جوایز گلدن گلوب تحریم شد

به گزارش ردکارپت فیلم: هیچ چهره سرشناسی نپذیرفته در مراسم گلدن گلوب ۲۰۲۲ به عنوان اعطاء کننده جایزه حضور داشته باشد. هفتاد و نهمین دوره جوایز سینمایی و تلویزیونی گلدن...