الهام محمدزاده

هندوستان

«چترباز» به هند می رود

به گزارش ردکارپت فیلم: فیلم کوتاه «چترباز» به کارگردانی الهام محمدزاده به بخش دانشجویی هجدهمین جشنواره بین‌المللی زنان آسیا هندوستان راه پیدا کرد. فیلم کوتاه «چترباز» به نویسندگی، کارگردانی و...

01:14