الهام محمدزاده

جشنواره

جایزه افتخاری جشنواره آمریکایی به «چترباز» رسید

به گزارش ردکارپت فیلم: «چترباز» به نویسندگی و کارگردانی الهام محمدزاده جایزه افتخاری جشنواره آمریکایی را دریافت کرد.  فیلم کوتاه «چترباز» به نویسندگی و کارگردانی الهام محمدزاده جایزه افتخاری جشنواره...

کمتر از یک دقیقه
هندوستان

«چترباز» به هند می رود

به گزارش ردکارپت فیلم: فیلم کوتاه «چترباز» به کارگردانی الهام محمدزاده به بخش دانشجویی هجدهمین جشنواره بین‌المللی زنان آسیا هندوستان راه پیدا کرد. فیلم کوتاه «چترباز» به نویسندگی، کارگردانی و...

01:14