به گزارش ردکارپت فیلم: کیانو ریوز، بازیگر ۵۷ ساله هالیوودی در یک جواهر فروشی در لس انجلس در حال بررسی حلقه های نامزدی دیده شد. کیانو ریوز، بازیگر ۵۷ ساله...