به گزارش ردکارپت فیلم: فیلم جدید «دکتر استرنج در چندجهانی دیوانگی» در نخستین هفته اکران به فروش ۴۵۰ میلیون دلاری در گیشه جهانی دست یافت. فیلم ابرقهرمانی «دکتر استرنج در...