به گزارش ردکارپت فیلم: امید نیاز بازیگر و کارگردان «اول شخص مفرد» با اشاره به ویژگی‌های این اثر نمایشی از اجرای نمایش در کلن آلمان خبر داد. امید نیاز نویسنده...