به گزارش ردکارپت فیلم:  تصویر برداری فیلم کوتاه «اسب دریایی» به کارگردانی میثم محمدخانی و نویسندگی فاطیما اباحمزه به پایان رسید. تصویر برداری فیلم کوتاه «اسب دریایی» به کارگردانی میثم...