امیرمهدی ژوله

فیلیمو

«جوکر» پخش نمی شود!

به گزارش ردکارپت فیلم: رئالیتی‌شوی «جوکر» این هفته با دو روز تاخیر بر روی فیلیمو منتشر می‌شود. قسمت جدید رئالیتی‌شو رئالیتی‌شوی «جوکر» این هفته با دو روز تاخیر بر روی...

رکورد

جوکر باز هم رکورد زد

به گزارش ردکارپت فیلم:  قسمت دوم «جوکر»، در روز اول با بیش از ۱۸ میلیون دقیقه تماشا باز هم رکورد زد. قسمت دوم مسابقه «جوکر» توانست در ۱۶ ساعت نخست،...

نمایش خانگی

زمان پخش «جوکر» مشخص شد

به گزارش ردکارپت فیلم: زمان پخش برنامه «جوکر» از شبکه نمایش خانگی مشخص شد. اولین قسمت «جوکر» روز شنبه، ششم آذرماه ساعت هشت صبح به صورت اختصاصی از ‏فیلیمو ‏پخش ‏می‌شود.‏...