به گزارش ردکارپت فیلم:  تاکنون ۹۰ درصد از سریال «داستان یک شهر» در لوکیشن‌های مختلف استان تهران تصویربرداری شده است. فصل اول این سریال سال ۱۳۷۸، در ۲۶ قسمت پنجاه...