اکبر صادقی

باکو

«مرد ابری» منتخب سه جشنواره آمریکایی، آذربایجانی و هنگ کنگی شد

به گزارش ردکارپت فیلم: فیلم کوتاه «مرد ابری» در بخش مسابقه جشنواره بین‌المللی باکو، جشنواره جهانی «مسیر ۶۶» آمریکا و جشنواره دانشجویی هنگ کنگ حضور دارد. فیلم کوتاه «مرد ابری»...

02:47