اکران عمومی

آخرین تصمیم‌ گیری‌ها برای اکران فیلم «پالتو شتری»

به گزارش ردکارپت فیلم: علی میرزایی کارگردان فیلم «پالتو شتری» از آخرین تصمیم‌ گیری‌ها برای اکران این فیلم خبر داد. مهدی علی میرزایی کارگردان فیلم سینمایی «پالتو شتری»، درباره آخرین...

01:55