باغ آلبالو

صحنه

نمایش «دیگران» در بهار ۱۴۰۱ به صحنه می‌رود

به گزارش ردکارپت فیلم:  نمایش «دیگران» که اقتباسی از نمایشنامه «باغ آلبالو» چخوف است بهار سال آینده به صحنه می‌رود. نمایش «دیگران» براساس نمایشنامه «باغ آلبالو» نوشته آنتوان چخوف نمایشنامه‌نویس...

01:23