بام بالا

یدو

نمایش ۴ فیلم مخصوص نابینایان در جشنواره فیلم کودک

به گزارش ردکارپت فیلم: فیلم‌های سینمایی «یدو»، «بام بالا»، «خبرنگار» و «یکی بود یکی نبود» برای مخاطبان نابینا در سی و چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان توضیح‌دار شد....

01:42