بتمن

سیاهپوست

بتمن سیاهپوست می‌شود!

به گزارش ردکارپت فیلم: در سری جدید کامیک‌بوک‌های بتمن که ماه آینده منتشر می‌شود، کاراکتر بتمن یک مرد سیاهپوست خواهد بود. در سری جدید کامیک‌بوک‌های بتمن، که ماه آینده منتشر...