به گزارش ردکارپت فیلم: نامزدهای بخش سینمایی جشن حافظ در دوره بیست و یکم معرفی شدند. نامزدها به شرح زیر است: بهترین فیلم: 1- «تومان»؛ به تهیه‌کنندگی سعید سعدی 2-«خورشید»؛...