برادران وارنر

اسکار

«چیزهای کوچک» منتشر شد

به گزارش ردکارپت فیلم: اولین تریلر تازه‌ترین فیلم جان لی هنکاک با عنوان «چیزهای کوچک» که با حضور سه بازیگر برنده اسکار ساخته شده، منتشر شد. دنزل واشینگتن، رامی مالک...