بردلی کوپر

آقای سرآشپز وارد می‌شود

به گزارش ردکارپت فیلم: راسل کرو به عنوان نویسنده، کارگردان و بازیگر فیلمی شد که درباره یک آشپز مشهور خواهد بود. مارکو پی‌یر وایت سرآشپز مشهور و میزبان یک برنامه...

02:00