به گزارش ردکارپت: شب بزرگداشت تاراج ساخته ایرج قادری بهانه ای شد تا عوامل این فیلم بعد از سی و پنج سال دور هم جمع شوند و یک نوستالژی را...