بهاره افشاری

نمایش

حرف زدن من از مضیقه مالی ، در این شرایط نادرست است

به گزارش ردکارپت فیلم: بهاره افشاری که برای بازی در نمایش «احتمالات» یک سال هیچ پیشنهاد سینمایی و تلویزیونی را نپذیرفته درباره تاثیر اقتصادی این تصمیم بر زندگیش می‌گوید. بهاره...

کمتر از یک دقیقه