بهرام رادان

رادان

همسر بهرام رادان کیست؟

به گزارش ردکارپت فیلم: مینا مختاری، همسر بهرام رادان از مزون داران معروف و طراحان لباس تهرانی است. که در سفر ماه گذشته رادان به آفریقا نیز همراه وی بود....

کمتر از یک دقیقه
شاعر

این بهرام ناصر نمی‌شود!

به گزارش ردکارپت فیلم: فرهیختگان نوشت: با اینکه طبق گفته مورخان، ناصرالدین‌شاه هم شاعر بوده، هم عکاس، هم نقاش و هم خوشنویس اما این دلیل نمی‌شود که روحیاتش روی چهره‌اش...

01:35