بهروز افخمی

افخمی

واکنش تند شهاب حسینی به توهین بهروز افخمی و مهمان برنامه‌اش به زنان

به گزارش ردکارپت فیلم: شهاب حسینی به صحبت‌های بهروز افخمی واکنش نشان داد و از زنان دلجویی کرد.  شهاب حسینی نسبت به سخنان بهروز افخمی و مهمانان برنامه‌اش واکنشی تند...

کمتر از 30 ثانیه