به گزارش ردکارپت فیلم: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در سال آینده ۲درصد بودجه همه دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی به حوزه فرهنگ و هنر اختصاص خواهد داشت. محمدمهدی...