بیوک میرزایی

حسن نجاریان

تصاویر سریال تاریخی «جشن سربرون»

به گزارش ردکارپت فیلم: حسن نجاریان تهیه‌کننده سریال «جشن سربرون» از پایان تصویربرداری این سریال در سال ۹۸ خبر داد. حسن نجاریان تهیه کننده سریال «جشن سربرون» درباره تصویربرداری این...