تئاتر ایران

مهاجرت

معرفی برگزیدگان فصل دهم پروژه «چهارفصل تئاتر ایران»

به گزارش ردکارپت فیلم: برگزیدگان فصل دهم پروژه «چهارفصل تئاتر ایران» تحت عنوان «تئاتر و مهاجرت» معرفی شدند. دفتر مطالعات و پژوهش‌های مرکز هنرهای نمایشی حوزه‌ هنری به عنوان دبیرخانه‌...

02:00