تارا

فیلمسازان

ظرفیت پذیرش فیلم‌های کمدی تمام شده، سینما به فیلم‌های متفاوت نیاز دارد

به گزارش ردکارپت فیلم: کاوه قهرمان معتقد است هر چقدر میزان سخت‌گیری‌ها برای فیلمسازان بیشتر شود، سینمای زیرزمینی بیش از پیش رونق می‌گیرد. گروه هنر و تجربه پس از مدتی...

07:00