به گزارش ردکارپت فیلم: "خانه امن" سریالی راهبردی است که در جدول پخش شبکه یک قرار دارد و تقابل حافظان امنیت با داعش و سناریوی شوم آمریکایی ـ عربی را...