تدوین

مجتبی قیم

تدوین «مردگان هم می‌توانند برقصند» به پایان رسید

به گزارش ردکارپت فیلم:تدوین فیلم داستانی «مردگان هم می‌توانند برقصند» به کارگردانی مجتبی قیم به پایان رسید. تدوین فیلم داستانی «مردگان هم می‌توانند برقصند» به تهیه کنندگی و کارگردانی مجتبی...

01:009
تدوین

تدوین «پارادوپینگ» به پایان رسید

به گزارش ردکارپت فیلم: تدوین فیلم کوتاه «پارادوپینگ» به کارگردانی محمدرضا حسنی‌رنجبر به پایان رسید. تدوین فیلم کوتاه «پارادوپینگ» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی محمدرضا حسنی‌رنجبر و نویسندگی رضا فهیمی به...

کمتر از یک دقیقه
فیلم کوتاه

«ابوالهول» به تدوین رسید

به گزارش ردکارپت فیلم: با پایان تصویربرداری فیلم کوتاه «ابوالهول» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی حمید یوسفی، تدوین آن آغاز شد. تصویربرداری فیلم کوتاه «ابوالهول» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی حمید یوسفی...

کمتر از یک دقیقه