ترانه مادری

بازیگر

درگذشتگان ۰۸ شهریور سینما ، تئاتر و موسیقی؛ سید علی طباطبایی

به گزارش ردکارپت فیلم:سید علی طباطبایی (۲ آبان ۱۳۶۲– ۸ شهریور ۱۳۹۴) بازیگر سینما و تلویزیون ایران بود. زمینه فعالیتسینما و تلویزیونتولد۲ آبان ۱۳۶۲تهرانوالدینسید کمال طباطبایی (درگذشته ۱۳۹۸)مرگ۸ شهریور ۱۳۹۴...