ترمیناتور

آرنولد شوارتزنگر

سرانجام پرونده جنجالی زندگی مشترک آرنولد شوارتزنگر

به گزارش ردکارپت فیلم: زندگی مشترک آرنولد شوارتزنگر و ماریا شرایور ۱۰ سال پس از درخواست طلاق، رسما به پایان رسید. آرنولد شوارتزنگر و ماریا شرایور سال ۱۹۸۶ ازدواج کردند...

کمتر از یک دقیقه