تصویربرداری

تصویربرداری

پایان تصویربردای «خوشنام»

به گزارش ردکارپت فیلم: سریال «خوشنام» به کارگردانی علی‌رضا نجف‌زاده روزهای پایانی تصویربرداری را پشت سر می‌گذارد. علی‌رضا نجف‌زاده درباره پایان کار ساخت سریال رمضانی «خوشنام» اظهار کرد: سکانس‌های پایانی...

01:003
حسن لفافیان

ادامه تصویربرداری «حکم رشد» تا پایان اردیبهشت

به گزارش ردکارپت فیلم:  تصویربرداری مجموعه تلویزیونی «حکم رشد» به کارگردانی حسن لفافیان از ۸۰ درصد عبور کرد. تصویربرداری مجموعه تلویزیونی حکم رشد، به کارگردانی حسن لفافیان و بر اساس...

کمتر از یک دقیقه
تصویربرداری

سبا سلیمانی هنرپیشه شد

به گزارش ردکارپت فیلم:  آخرین روزهای تصویربرداری سریال «خوشنام» به کارگردانی علیرضا نجف‌زاده با پیوستن مهران رجبی و سبا سلیمانی در حال انجام است. سریال رمضانی «خوشنام» به کارگردانی علیرضا...

01:06
تصویربرداری

آغاز تصویربرداری فصل دوم سریال «موج اول»

به گزارش باکس افیس ایران: تصویربرداری فصل دوم سریال تلویزیونی «موج اول» به کارگردانی محمدصادق بکتاشیان آغاز شد. تصویربرداری فصل دوم سریال تلویزیونی «موج اول» به کارگردانی محمدصادق بکتاشیان و...

کمتر از یک دقیقه