تصویر گستر الهه پارسی

محمدحسین مهدویان

«درخت گردو» به آسیاپاسیفیک رفت

به گزارش ردکارپت فیلم: فیلم سینمایی «درخت گردو» به کارگردانی محمدحسین مهدویان در بخش مسابقه چهاردهمین دوره جوایز آسیاپاسیفیک پذیرفته شد. فیلم سینمایی «درخت گردو» به کارگردانی محمدحسین مهدویان و...