تلفات

بازیگران

معرفی بازیگران نمایش «تلفات»

به گزارش ردکارپت فیلم:  بازیگران و عوامل دور دوم اجرای نمایش «تلفات» نوشته و کارگردانی علیرضا معروفی، مشخص شدند.  محسن حسن‌زاده، مهدی رحیمی، علی هیهاوند، حسین عارف، ایمان سلگی، محمد...

کمتر از یک دقیقه