به گزارش ردکارپت فیلم:  تماشاخانه ظفر از گروه های نمایشی برای اجرا و پخش آنلاین تئاتر دعوت کرد. تماشاخانه ظفر برای اجرای تئاتر و پخش آنلاین نمایش ها از گروه های...