تماشاخانه مهرگان

blank

مهتاب نصیرپور در نمایشی به کارگردانی خودش

به گزارش ردکارپت: تصاویری از بازیگران نمایش «اثر پرتوهای گاما بر گلهای همیشه بهار» به کارگردانی مهتاب نصیرپور را روی صحنه تماشاخانه مهرگان ببینید. «نمایش اثر پرتوهای گاما بر گلهای...